Nieuws

Bestemmingsplan Cuijk centrum

Inbreng van GroenLinks Cuijk over het bestemmingsplan Cuijk centrum tijdens de raadsvergadering van 10 september 2012. We vragen vooral aandacht voor het pand aan de Vorstendom

Lees verder

Inbreng Kadernota 2012

Wij willen:
• Een WMO-loket waarin mensen met hulp- en ondersteuningsvragen terecht kunnen.
• Het SWOC de mogelijkheid geven om activiteiten te organiseren voor ouderen die vanwege bezuinigingen op de AWBZ thuis komen te zitten
• Het RMC de mogelijkheid geven mensen met een schuldenproblematiek ook met psychosociale problemen te helpen en niet alleen op het financiële vlak.
• Radius moet de mogelijkheid hebben om overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en jongeren die uit dreigen te vallen te ondersteunen
• Een prettige leefomgeving met een goede balans tussen stad en land, werken, wonen en recreëren.

Lees verder

Inbreng BGE 2011

Na de zomer worden we verder geïnformeerd over de plannen voor de Homburg Campus Wat we nu zien bij de Homburg campus is dat sport en een atletiekbaan 2,4 miljoen extra kost. De nadruk op sport kunnen we plaatsen vanuit eerdere discussie, maar waar komt die atletiekbaan vandaan? En waarom een atletiekbaan en geen indoor klimhal….Wij kunnen niet afwegen of de goedkope variant de juiste is. Of sport voorziet in een behoefte die leeft in Cuijk . Is er wellicht een ander thema wat meer aansluit op de behoeftes in Cuijk. Zijn er wellicht commerciële partners die een deel van de invulling van de Homburg Campus kunnen verzorgen? Zijn zij wellicht geïnteresseerd in sport voorzieningen? Kortom, ook hier heel veel vragen en weinig antwoorden. Wat GroenLinks betreft geen basis voor een weloverwogen besluit. Dan hebben we ook nog de Maasoever zone. U stelt eigenlijk voor alleen nog datgene te doen wat al gestart is en de rest te laten zitten. Wat krijgen we dan.. geen pareltje, geen dijkdoorkijk, geen woningen en een niet afgemaakte maasboulevard. Je zou het schertsend kunnen zien als behouden van een nostalgisch stukje Cuijk maar laten we wel wezen dat kan je zo toch niet laten liggen. Wij zouden dus meer keuze willen dan bij beslispunt twee beschreven staan. Een scenario 1 + waarbij de maasboulevard wel wordt afgemaakt, Hiertoe dienen we een gezamenlijke motie in met CDA en PvdA

Lees verder