Verkoop Essent

In de raadsvergadering van 9 mei is de verkoop van de aandelen Essent besproken.

GroenLinks heeft ten aanzien van de verkoop van Essent een duidelijk standpunt. Dat standpunt is om niet in te stemmen met de verkoop van een publiek energiebedrijf aan een vrije marktpartij. Hiervoor dienen we samen met de PvdA een motie in, waarin opgeroepen wordt om af te zien van de verkoop van aandelen Essent aan RWE.

 

Door GroenLinks zijn provinciaal en landelijk al velen argumenten gegeven. Wij zullen ons beperken tot de in onze ogen belangrijkste:

 

 

1.    GroenLinks is van mening dat energie, zowel het net als energieproductie, een publiek belang behelst. Energie is een eerste levensbehoefte en dient ten principale in handen te blijven van de overheid en mag nooit de speelbal worden van de vrije markt. GroenLinks ziet liever behoud van een publiek energiebedrijf, met een actieve rol van de lokale aandeelhouders en met volle kracht aan de slag met de noodzakelijke omschakeling naar echt duurzame energiebronnen. Dat is onze opdracht en dat gaat met de verkoop van Essent aan RWE niet lukken.

 

2.    GroenLinks stelt bij overname hoge eisen aan duurzaamheid. En juist op grond van duurzaamheid moeten we RWE onvoorwaardelijk afwijzen. RWE is vooral actief op het gebied van bruinkool, kolencentrales en kernenergie en wil in de toekomst een fors deel van haar investeringen in deze sector uitvoeren. De investeringen in duurzame energie zijn er wel, maar GroenLinks wil een koers dat energiebedrijven de komende jaren primair investeren in duurzaamheid omdat de klimaatproblematiek vereist dat we hier forse stappen zetten en daar horen geen bruinkool en steenkolencentrales bij. Daarnaast blijft GroenLinks vanwege de afvalproblematiek tegen kerncentrales en juist hier wil RWE internationaal investeren. RWE is een beursgenoteerd bedrijf. Dat betekend dat investeringen in duurzame energie moeilijker af te dwingen zijn.

 

 

3.    De huidige aandeelhouders van Essent kunnen een extra bonus tegemoet zien als energiegigant RWE na de overname een tweede kerncentrale bij Borssele mag bouwen. Een dergelijke beloning is onacceptabel. Dat lijkt zelfs op omkoping. Essent en Rwe proberen op deze manier de gemeenten en provincies onder druk te zetten om in te stemmen met een nieuwe kerncentrale, terwijl er genoeg motieven zijn om dat juist niet te willen. GroenLinks is het volstrekt oneens met deze koppelverkoop.

 

Deze argumenten maken dat wij zeggen: Handen af van Essent!