Inbreng Kadernota 2012

Wij willen:
• Een WMO-loket waarin mensen met hulp- en ondersteuningsvragen terecht kunnen.
• Het SWOC de mogelijkheid geven om activiteiten te organiseren voor ouderen die vanwege bezuinigingen op de AWBZ thuis komen te zitten
• Het RMC de mogelijkheid geven mensen met een schuldenproblematiek ook met psychosociale problemen te helpen en niet alleen op het financiële vlak.
• Radius moet de mogelijkheid hebben om overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en jongeren die uit dreigen te vallen te ondersteunen
• Een prettige leefomgeving met een goede balans tussen stad en land, werken, wonen en recreëren.