Inbreng BGE 2011

Na de zomer worden we verder geïnformeerd over de plannen voor de Homburg Campus Wat we nu zien bij de Homburg campus is dat sport en een atletiekbaan 2,4 miljoen extra kost. De nadruk op sport kunnen we plaatsen vanuit eerdere discussie, maar waar komt die atletiekbaan vandaan? En waarom een atletiekbaan en geen indoor klimhal….Wij kunnen niet afwegen of de goedkope variant de juiste is. Of sport voorziet in een behoefte die leeft in Cuijk . Is er wellicht een ander thema wat meer aansluit op de behoeftes in Cuijk. Zijn er wellicht commerciële partners die een deel van de invulling van de Homburg Campus kunnen verzorgen? Zijn zij wellicht geïnteresseerd in sport voorzieningen? Kortom, ook hier heel veel vragen en weinig antwoorden. Wat GroenLinks betreft geen basis voor een weloverwogen besluit. Dan hebben we ook nog de Maasoever zone. U stelt eigenlijk voor alleen nog datgene te doen wat al gestart is en de rest te laten zitten. Wat krijgen we dan.. geen pareltje, geen dijkdoorkijk, geen woningen en een niet afgemaakte maasboulevard. Je zou het schertsend kunnen zien als behouden van een nostalgisch stukje Cuijk maar laten we wel wezen dat kan je zo toch niet laten liggen. Wij zouden dus meer keuze willen dan bij beslispunt twee beschreven staan. Een scenario 1 + waarbij de maasboulevard wel wordt afgemaakt, Hiertoe dienen we een gezamenlijke motie in met CDA en PvdA