Burgerinitiatief randweg Haps

Inbreng GroenLinks Cuijk tijdens de raadsvergadering van 10 september 2012 met betrekking tot het burgerinitiatief randweg Haps.

11. Burgerinitiatief
Randweg Haps<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De discussie over de randweg Haps heeft veel stof doen
opwaaien. GroenLinks heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor tracé 1. Een
belangrijk argument hierbij was de volksgezondheid en bescherming tegen
fijnstof. Ondanks alle andere argumente, van zowel GroenLinks als andere
partijen in de Cuijkse gemeenteraad,  is
de besluitvorming rond de randweg anders verlopen. De tracékeuze bleek al door
de provindie gemaakt te zijn  en de
besluitvorming van de gemeenteraad in Cuijk, kon daar niks meer aan veranderen.
Als GroenLinks bleven we, samen met velen, gefrustreerd achter.

En dan komt er nu een burgerinitiatief.  En hoezeer wij ook kunnen begrijpen hoe dit
initiatief tot stand is gekomen, en hoezeer wij het ook eens zijn met de keuze
voor tracé 1, willen wij toch graag realistisch zijn naar de indieners van het
burgerinitiatief. Ja, het burgerinititatief is volgens de regels toelaatbaar en
kan doorgang vinden. Het is echter niet de Cuijkse gemeenteraad, maar de
provincie die hier uiteindelijke zeggenschap over heeft. En de provincie is
duidelijk geweest in zijn uitspraken. In een gesprek met de provincie heb ik
gevraagd of er nog iets te veranderen viel en wat we daarvoor zouden kunnen
doen. Het antwoord was echter duidelijk, al gaan we op de kop staan, het wordt
tracé 2.  Ofwel er was en is geen keuze
wat we ook doen.

Als GroenLinks willen we aan de indieners dan ook meegeven
dat hoe ontvankelijk we ook zijn voor dit initiatief de kans dat er
daadwerkelijk wat mee bereikt wordt nihil is.