Bestemmingsplan buitengebied

Inbreng GroenLinks in de raadsvergadering 19-9-2011 met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied, het grootste en meeste
complexe bestemmingsplan, waar al jaren aan gewerkt wordt. Gaande weg zijn we
enkele malen bijgepraat over de voortgang van dit bestemmingsplan. We hadden
dan ook de verwachting dat alles inmiddels wel besproken zou zijn, en we geen
verassingen meer tegen zouden komen in het stuk. Dit blijkt echter niet het
geval te zijn. Ontwikkelingen lijken het bestemmingsplan voortdurend links in
te halen. Wat GroenLinks betreft blijft het uitgangspunt van het bestemmingsplan
echter wel steeds hetzelfde: “Evenwicht tussen agrarische activiteiten, een
buitengebied waar het prettig leven is en aandacht voor landschappelijke
inpassing van nieuwe initiatieven”. Gezien de recente ontwikkelingen met
betrekking tot de landbouw, is ook het gezondheidsaspect voor GroenLinks van
groot belang.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Het zal u niet verbazen, dat het GroenLinks veel genoegen
doet, te zien dat in het bestemmingsplan aandacht is voor de ecologische
verbindingszones en de dassencorridor,  belangrijke waarden in het buitengebied die
voldoende afgedekt dienen te zijn. Deze natuurontwikkeling bepaald voor een
groot deel onze leefomgeving. Daarnaast hebben we altijd aangegeven tegen
megastallen te zijn en bedrijven groter van 1,5 ha niet acceptabel te vinden.
We worden daarin gesteund door het provinciaal beleid. En naar onze
tevredenheid zagen we bij de herziening, die na de commissiebehandeling is
toegevoegd, dat ook enkele ontwikkelingen om toch grotere bedrijven toe te
staan zijn gecorrigeerd. Als GroenLinks zullen we hier voortdurend alert op
zijn en blijven. Want
we makenn ons grote zorgen  over de
gezondheidsvragen die bestaan rondom de, ons inziens niet noodzakelijke,
ontwikkeling van megastallen. 

We hebben de beantwoording van het college gelezen ten
aanzien van het voorstel om de pijpen van luchtwassers niet 8 maar 12 meter
hoog te laten zijn. Er wordt wel ingegaan op het belang van luchtwassers maar
voor wat betreft de hoogte wordt alleen aangegeven dat deze technisch in de nok
van het gebouw dienen te zitten. Daar kunnen we ons in vinden. De nok van het
gebouw hoeft echter geen 12 meter hoog te zijn, 8 meter is voldoende om een
luchtwasser voldoende te laten functioneren.  Wat GroenLinks betreft heeft 8 meter duidelijk
de voorkeur boven 12 meter. Een luchtwasser van 12 meter hoog, kan stof en
bacteriedeeltjes over een groter gebied verdelen. Dit betekent een groter
risico voor de gezondheid. Ook de overlast en vervuiling zullen over een groter
gebied verdeeld worden.

Op dit moment loopt er een groot onderzoek naar
gezondheidsrisico’s. GroenLinks vindt  dat de uitkomsten van dit onderzoek eerst
bekend moeten zijn voordat je  een
pijphoogte van 12 meter voor luchtwassers toestaat.  Wij willen dus  nu een pijphoogte van 8 meter vaststellen. Hiervoor
dienen wij dan ook een motie in.

GroenLinks wil  ook
weer  aandacht vragen voor nieuwe
ontwikkelingen in het buitengebied. Dit kan de leefbaarheid en levendigheid van
het buitengebied vergroten.  Naast de
agrarische  bestemmingen zie je steeds
meer alternatieven ontstaan. Wij zouden daar naast de landelijke uitgangspunten
willen pleiten voor Cuijks maatwerk. Dat en andere ontwikkelingen vragen wat
ons betreft om een nieuw Kuuks akkoord bij de uitwerking van het
bestemmingsplan.